post

Ny dirigent

Skt. Clemens Drengekor har den store glæde at kunne byde velkommen til korets nye dirigent, Brian Stenger Poulsen.

Brian Stenger Poulsen har flere uddannelser med sig i bagagen. Han er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1998 som Almen Musikpædagog (AM) med kor- og orkesterledelse som hovedfag, og i 2006 afsluttede han som klassisk sanger med Musikpædagogisk Diplomeksamen. I 2013 afsluttede han Præliminær Orgeluddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole.

I 12 år har han været ansat ved Sct. Peders Kirke i Randers, hvor han har dirigeret kor i alle aldersgrupper og bl.a. har stiftet Sct. Peders Drengekor. Igennem de seneste 5 år har han stået i spidsen for Sct. Peders Koncertkor, et ambitiøst kor der har vundet flere internationale korpriser.

Med sin brede uddannelsesmæssige baggrund og sin store erfaring har Brian de bedste forudsætninger for at lede Skt. Clemens Drengekor, hvor musikaliteten skal næres tidligt, og stemmer i forandring er en naturlig del af hverdagen.

Brian har igennem de sidste 25 år dirigeret kor af alle slags og er kendt som en initiativrig dirigent med stor faglighed og seriøsitet og med stor erfaring i at skabe og lede musikalske projekter.

Med Brians ansættelse som organist og korleder med særlig tilknytning til Skt. Clemens Drengekor, har Aarhus Domkirke tydeligt tilkendegivet, at de ønsker en bevarelse og videreudvikling af Skt. Clemens Drengekor, som blev grundlagt i 2003 af Carsten Seyer-Hansen.

Vi glæder os til samarbejdet og alle de spændende koncerter, der venter i fremtiden.